• Asseco WAPRO
 • Nowoczesne systemy zarządzania

Środki trwałe WF-bEST

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

Środki trwałe WAPRO Best to nowoczesny system ułatwiający ewidencjonowanie, aktualizację, inwentaryzację środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych składników majątku. Program WAPRO Best ułatwia zarządzanie majątkiem firmy zarówno przedsiębiorstwom, jak i biurom rachunkowym prowadzącym dla klientów ewidencję środków trwałych. Program dostępny jest również na platformie WAPRO online i rozliczany jako usługa (w modelu SaaS).

Pełna obsługa majątku przedsiębiorstwa

Program WAPRO Best przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia. Program automatycznie nalicza odpisy amortyzacyjne wg różnych kluczy, z uwzględnieniem takich operacji jak ulepszenie, przeszacowanie, sprzedaż, czy likwidacja. Z wszystkich czynności tworzone są automatycznie noty księgowe na potrzeby systemu finansowo-księgowego.

Nowoczesny system raportowania

Wszystkie analizy, wydruki oraz dokumenty oferowane przez program WAPRO Best są wykonane w narzędziu Crystal Reports. Dzięki temu są one czytelne i przejrzyste. System daje użytkownikowi możliwość generowania własnych zestawień, dostosowanych do jego potrzeb, a także poprawiania istniejących.
WAPRO Best wyposażony jest w zaawansowane filtry oraz mechanizmy analizy danych pozwalające na uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji w oczekiwanym przez użytkownika układzie.

Środki trwałe WAPRO Best BIZNES

Możliwa jednoczesna praca wielu użytkowników, obsługa maksymalnie 3 oddziałów.

 • Ewidencja środków trwałych (w tym niskocenowych) i wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji
 • Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa
 • Amortyzacja metodą jednorazową, liniową, degresywną oraz indywidualną (plan ustalany dowolnie przez użytkownika)
 • Możliwość ustalenia odpisów miesięcznych/ kwartalnych/rocznych
 • Ewidencja wszystkich wykonanych operacji z możliwością ich wycofania
 • Generowanie standardowych dokumentów (OT, LT, LC, PT, PK, MT, ZT) oraz ewidencja dokumentów zakupu
 • Wyłączenia z amortyzacji ? sezonowe, do odwołania lub na dowolny okres
 • Przyporządkowanie środków do dowolnych grup, miejsc, stanowisk (centrów) kosztowych, osób odpowiedzialnych
 • Elastyczny sposób dekretacji i pełna współpraca z programem WF-FaKir
  ? ewidencja zmian miejsc użytkowania środka trwałego i osób odpowiedzialnych
  ? operacje: przyjęcie do użytkowania, amortyzacja, sprzedaż, likwidacja, częściowa sprzedaż i częściowa likwidacja (także o wybrany składnik), ulepszenie (w tym o wprowadzany składnik), przeszacowanie, nieodpłatne przekazanie, zmiana miejsca użytkowania, zmiana osoby odpowiedzialnej, korekta amortyzacji i korekta planu
 • Mechanizmy filtrowania i analizy danych, tworzenia różnorodnych raportów i zestawień, z możliwością przeglądana na ekranie i drukowania
 • Obsługa czytnika kodów kreskowych
 • Tworzenie inwentaryzacji
Korzyści z użytkowania programu WAPRO Best
 • Pełna kontrola nad posiadanym przez przedsiębiorstwo majątkiem
 • Automatyczne wykonywanie wszystkich niezbędnych operacji na środkach trwałych i wyposażeniu
 • Automatyczna wymiana danych z programem WAPRO FAKIR

Zapytaj o cenę swojej aktualizacji.

Wypełnienie poniższego formularza pozwoli nam przygotować dla Państwa specjalną ofertę na zakup aktualizacji. Prośba o wycenę nie jest równoznaczna ze złożeniem zamówienia na aktualizację.
captcha
Reload