• Kursy i szkolenia
 • Szkolenia to najlepszy sposób podnoszenia kwalifikacji zawodowych

  oraz szansa na rozwój umiejętności interpersonalnych

Kursy i szkolenia

Aplikacje biurowe, lub systemy zarządzania wykorzystywane w przedsiębiorstwach, są nieocenionymi narzędziami ułatwiającymi pracę, a ich biegłe opanowanie, nierzadko decyduje o przewadze konkurencyjnej uzyskiwanej na rynku. Stopień znajomości, czy wiedza na temat sposobu wykorzystania konkretnego oprogramowania, wpływa na efektywność pracy użytkownika i decyduje o tym, czy nowa technologia będzie dla niego dobrodziejstwem, czy raczej zagrożeniem. Rozwój kompetencji ma zatem kluczowe znaczenie zarówno dla samego pracownika, będącego na co dzień użytkownikiem wielu programów, jak i zatrudniającej go instytucji, dla której człowiek jest przecież zasobem najcenniejszym.

Szkolenia są jednym z najefektywniejszych sposobów rozwoju firm i podnoszenia ich kompetencji poprzez inwestowanie w pracowników. Odgrywają bardzo istotną rolę, pomagają zaktualizować i ugruntować wiedzę oraz dostarczają nowych, bardziej efektywnych narzędzi do realizacji wyznaczonych celów.

Model szkolenia, czy kursu powinien być odpowiednio dobrany do specyfiki i możliwości firmy.
Należy również pamiętać, iż każdy człowiek ma różne potrzeby, możliwości rozwojowe oraz zdolności. Dlatego każde szkolenie powinno być odpowiednio przygotowane, z jasnym określeniem celów i środków oraz programem optymalnie dopasowanym do uczestników szkolenia.

Organizowane przez nas szkolenia mają zazwyczaj charakter zamknięty. Temat szkolenia wybrany jest przez Klienta, a program dostosowany do specyfiki konkretnego podmiotu oraz uczestników szkolenia. Zajęcia realizowane są w siedzibie Klienta, lub w dowolnie wskazanym przez niego miejscu w Polsce. Możemy również sami zorganizować zaplecze szkoleniowe, po uprzednim ustaleniu szczegółów. Wspólnie z Klientem ustalany jest termin szkoleń, aby nie destabilizować normalnej pracy jego firmy.

Prowadzimy również szkolenia otwarte, przeznaczone dla grup składających się z małej liczby uczestników.

Ze względu na indywidualny oraz bardzo elastyczny charakter, coraz większą popularnością cieszą się szkolenia on-line. Uczestnicy biorą udział w takim szkoleniu nie ruszając się z domu, czy z pracy; siedząc przed własnym komputerem, dla którego jedynym wymaganiem jest dostęp do sieci internet.

Tematyka wszystkich kursów i szkoleń prowadzonych przez naszą firmę związana jest z szeroko rozumianą informatyką. Program każdego kursu jest adekwatny do rzeczywistych potrzeb uczestników szkolenia i podzielony jest zazwyczaj na część teoretyczną i praktyczną. Szczególną uwagę koncentrujemy na praktycznym opanowaniu nauczanego materiału oraz na osiąganiu określonych umiejętności, zapewniających prawidłowy poziom wykonywania prac i zadań zawodowych.

Przykładowe tematy szkoleń:

 • Funkcjonowanie okienkowych systemów operacyjnych
 • Kwestie bezpieczeństwa w pracy z komputerem
 • Microsoft Excel (trzy poziomy zaawansowania)
 • Microsoft Word (dwa poziomy zaawansowania)
 • Obsługa urządzeń fiskalnych POSNET (brak szkolenia on-line)
 • Obsługa systemu magazynowo-sprzedażowego Asseco WAPRO WF-Mag (dwa poziomy zaawansowania)
 • Obsługa programu Książka Przychodów i Rozchodów Asseco WAPRO WF-KaPeR
 • Obsługa programu kadrowo-płacowego Asseco WAPRO WF-GANG w wariancie dla Państwowej Straży Pożarnej
 • Obsługa programu kadrowo-płacowego Asseco WAPRO WF-GANG (dwa poziomy zaawansowania)