• System szyty na miarę
  • Nowoczesne systemy kadrowo-płacowe

    Szyte na miarę.

Rozwiązania na miarę

Wzrost konkurencyjności firm produkujących oprogramowanie ma istotny wpływ na różnorodność tego typu rozwiązań dostępnych na rynku. Z roku na rok wzrasta również świadomość potencjalnych odbiorców oprogramowania, którzy coraz częściej szukają systemów, zaspokajających konkretne potrzeby, w ściśle określony sposób. Jednak trudno wyobrazić sobie sytuację, w której na każdą możliwą potrzebę, firmy sektora IT będą w stanie stworzyć oraz przeprowadzić wdrożenie tzw. produktu pudełkowego.
Kiedy funkcjonalność dostępnego na rynku oprogramowania nie gwarantuje należytego wsparcia danego obszaru, pojawia się koncepcja zbudowania systemu wg indywidualnych zaleceń, czyli tzw. oprogramowania dedykowanego.

Kiedy powinniśmy decydować się na rozwiązanie dedykowane?
Koncepcja oprogramowania tworzonego na zamówienie posiada pewne zalety, ale nie jest również pozbawiona wad. 

W przeciwieństwie do systemów pudełkowych, system dedykowany dopasowany jest do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa i może zmieniać się wraz z nim, jest łatwiejszy we wdrożeniu i bardziej przyjazny w okresie użytkowania. Systemy dedykowane umożliwiają łatwiejszą integrację z oprogramowaniem już istniejącym w firmie, posiadają większe możliwości dopasowania technologicznego i teoretycznie nieograniczoną kreatywność funkcjonalną. Licencjonowanie systemów dedykowanych ma zazwyczaj bardziej swobodną formę; brak ograniczeń związanych z ilością licencji na stanowiskach, możliwość nabycia praw autorskich, itp. Wsparcie dla systemów dedykowanych w okresie wdrożenia jak i po nim jest zazwyczaj lepszej jakości.

Niestety cena systemu dedykowanego, ze względu na brak możliwości sprzedaży w większej liczbie kopii, jest zazwyczaj zdecydowanie wyższa od produktu pudełkowego. System dedykowany nękają często tzw. wady wieku dziecięcego, które producent powinien wyeliminować. Trudno jest też sprawdzić jak system sprawuje się u innych klientów. Istnieje również ryzyko, iż w przypadku upadku lub likwidacji firmy odpowiedzialnej za stworzenie i dostarczenie systemu, możemy stracić serwis i możliwości jego rozwoju.

Może lepiej zatem zdecydować się na rozwiązanie pudełkowe?
Dostępne na rynku rozwiązania pudełkowe nie koniecznie są wyborem gorszym.

Ponieważ oprogramowanie pudełkowe trafia do szerokiego grona odbiorców, jego cena będzie zazwyczaj zdecydowanie niższa w porównaniu do programu dedykowanego, łatwo będzie zasięgnąć opinii o jego funkcjonalności czy wymienić doświadczenia z użytkownikami. Oprogramowanie pudełkowe ma zazwyczaj wieloletnią tradycję, jest nieustannie rozwijane i łatwiej prowadzi się serwis takiego oprogramowania.

Niestety systemy pudełkowe posiadają nierzadko nadmierną funkcjonalność, wynikającą z chęci dotarcia do szerokiego grona odbiorców. Wsparcie użytkownika ma charakter masowy i często bardzo ogólny, a jego poziom pozostawia wiele do życzenia. Producent systemów pudełkowych z reguły ucieka od jakiejkolwiek odpowiedzialności za działanie swojego systemu. W przypadku rozwiązań masowych, kontakt z producentem jest zazwyczaj utrudniony, a wtedy jesteśmy zdani na łaskę dystrybutora, którego niekoniecznie interesuje budowanie marki producenta, a wyłącznie sprzedaż, z której to właśnie producent go rozlicza.

Idealnym rozwiązaniem byłoby oprogramowanie posiadające zalety rozwiązania dedykowanego i pudełkowego.
Przykładem takiego rozwiązania jest program kadrowo-płacowy WF-GANG, oferowany pod marką Asseco WAPRO.

Wadą rozwiązania jest fakt, iż mamy z pozoru ograniczoną funkcjonalność, sprowadzającą się do obszaru kadrowo-płacowego, jednak w rzeczywistości możliwości zastosowania programu są znacznie szersze. Dzięki otwartemu językowi programowania, dysponujemy platformą, na bazie której możemy tworzyć dowolne rozwiązania, optymalnie dopasowane do wymagań konkretnego środowiska pracy. Program możemy zintegrować nie tylko z systemami innych producentów, rejestratorami czasu pracy, ale również z czytnikami kodów kreskowych. Daje nam to możliwość nie tylko kontrolowania pracowników, ale również procesów (np. produkcyjnych) zachodzących w firmie. Możemy rozbudować program o dowolną ilość struktur przechowujących dane, mechanizmy analityczne czy rozbudowany generator dokumentów. Nie bez powodu program WF-GANG określany jest w gronie naszych klientów mianem małego ERP.

Przykłady rozwiązań:

  • WF-GANG w wariancie dla PSP - dedykowana jednostkom Państwowej Straży Pożarnej, specjalna wersja programu, zintegrowana z hurtownią danych SPD PSP. Wariant rozwijany nieprzerwanie od 2007 roku. Program funkcjonuje w kilkudziesięciu jednostkach PSP na terenie całej Polski.
  • Rejestrator czasu pracy opracowany dla FOBOST-INVEST Sp. z o.o., który na podstawie zapisów z rejestracji, automatycznie dokonuje rozliczenia czasu pracy, w kwartalnym systemie rozliczeniowym. Mechanizm wspierany jest przez odpowiednie raportowanie.
  • Rozliczenie usług spółdzielni rolniczej. Program WF-GANG został rozbudowany o możliwość rejestracji kart pracy operatorów urządzeń. Karta zawiera czas pracy, szczegółowy charakter usługi oraz rodzaj użytego sprzętu. Na tej podstawie generowane są automatycznie obciążenia kontrahenta dla systemu sprzedaży, wynagrodzenia dla pracowników oraz analizy wykorzystania poszczególnych maszyn uwzględniające ich rentowność w określonym przedziale czasowym.
  • Integracja z programem e-pity dla przedsiębiorców, najpopularniejszą aplikacją do rozliczeń elektronicznych z urzędem skarbowym.
  • Od 1998 roku jako wykonawcy, lub podwykonawcy, przeprowadziliśmy bardzo wiele implementacji programu kadrowo-płacowego WF-GANG, dostosowując funkcjonalność programu do wymagań stawianych przez konkretne środowisko pracy. Z racji złożoności wielu funkcjonalności, ich liczby, czy też wiążącej nas tajemnicy zawodowej, opisanie wszystkich funkcjonalności jest niemożliwe.