• Outsourcing IT

Outsourcing IT - Obsługa Informatyczna

Oferujemy współpracę w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej.
Jej celem jest stworzenie stałego nadzoru nad systemem teleinformatycznym, który bez uciążliwych przestojów w eksploatacji powinien służyć Państwu w codziennej pracy. Oferta skierowana jest głównie do firm i instytucji, dla których stała umowa o świadczenie usług informatycznych jest rozwiązaniem korzystniejszym, niż zatrudnianie wykwalifikowanego personelu oraz tworzenie niezbędnego zaplecza serwisowego.

Obszar i zakres działań zależą od indywidualnych oczekiwań Klienta, a te są bardzo zróżnicowane.
Zajmujemy się administracją pojedynczych aplikacji, poprzez złożone system, do nadzoru nad całą infrastrukturą programowo-sprzętową.
Udoskonalamy istniejące programy oraz budujemy własne rozwiązania wg wytycznych Zleceniodawcy.
Wdrażamy programy jednostanowiskowe, kompleksowe systemy zarządzania oraz organizujemy szkolenia specjalistyczne.

Staramy się indywidualnie podchodzić do każdego Klienta, aby jak najlepiej dopasować zakres świadczonych usług do wymagań stawianych przez specyfikę konkretnego podmiotu.

Zalety stałej współpracy z naszą firmą to przede wszystkim:

Elastyczność

Swoją ofertę staramy się budować w oparciu o potrzeby naszych Klientów.
Naszym zadaniem jest kreowanie i dostarczanie rozwiązań dopasowanych do konkretnych potrzeb, pozwalających osiągać wyznaczone cele.
Pomaga nam w tym nieszablonowe podejście do kolejnych projektów, w których wykorzystujemy zdobyte doświadczenie, otwierając się jednocześnie na nowe możliwości.

Doświadczenie

Outsourcingiem informatycznym zajmujemy się od marca 1998 roku. Doświadczenie zawodowe to jeden z najważniejszych czynników stanowiących wartość potencjalnego pracownika, współpracownika, czy partnera biznesowego. Dzięki doświadczeniu wiele zadań możemy zrobić szybciej i lepiej.

Czas reakcji

Współczesna technologia umożliwia w zdalny sposób rozwiązać większość problemów natury informatycznej, dzięki czemu reakcja na zaistniały problem może być szybka i skuteczna.

Skuteczność

Szybkie rozwiązanie niespodziewanych awarii systemu teleinformatycznego jest dzisiaj kluczowe nie tylko dla korporacji, ale praktycznie każdej firmy czy instytucji. Przestoje wiążą się najczęściej ze stratami, których nadrobienie jest niejednokrotnie niewykonalne. Dlatego, obok czasu reakcji, istotne jest również zaangażowanie w jak najszybsze usunięcie problemu i przywrócenie pełnej funkcjonalności systemu.

Komunikacja

Dużą wagę przywiązujemy do komunikacji z Klientem. Zdajemy sobie sprawę, iż terminologia oraz żargon informatyczny są nie zawsze zrozumiałe dla wszystkich, dlatego staramy się rozmawiać z naszymi Klientami w sposób zrozumiały, nie komplikujący niepotrzebnie omawianych zagadnień.

UMOWA

Usługi outsourcingu informatycznego realizujemy w oparciu o umowę serwisową. Umowa taka definiuje zasady współpracy oraz określa zakres świadczonych przez nas usług.

Stała umowa serwisowa zapewnia opiekę informatyczną kluczowych obszarów funkcjonowania Państwa firmy. Wspierając użytkowników w realizowaniu codziennych obowiązków, gwarantujemy ich bezproblemową i efektywną pracę. Wypracowane przez lata doświadczenie oraz stosowanie najnowszych technologii pozwala na zastąpienie lub wsparcie istniejącego działu IT oraz poprawę jakości wsparcia informatycznego.

BEZPIECZEŃSTWO

SZYBKA REAKCJA

STAŁE KOSZTY


Dzięki zaplanowanej polityce bezpieczeństwa danych, opartej na regularnym tworzeniu kopii bezpieczeństwa oraz eliminowaniu zagrożeń płynących z "zewnątrz", dbamy o nieprzerwaną pracę Państwa firmy.

Dzięki pracy zdalnej, zdecydowaną większość prac jesteśmy w stanie rozpocząć natychmiast, bez konieczności przyjazdu do siedziby Państwa firmy. Krytyczne problemy, z punktu widzenia funkcjonowania firmy, rozwiązujemy w czasie nie przekraczającym 24 godziny.

Znane z góry stałe koszty współpracy nie będą dla Państwa żadną niespodzianką. Bez względu na czas poświęcony realizowaniu swoich obowiązków jedynym kosztem świadczenia naszych usług jest koszt określony w umowie serwisowej.